Kursy nurkowania ASTD

Sportowe rekreacyjne nurkowanie (nurkowanie SCUBA, rekreacyjne nurkowanie) obejmuje wszystkie rodzaje nurkowania przeznaczone do celów rekreacyjnych. Sportowe nurkowania rekreacyjne przeprowadza się przy użyciu powietrza I nitroxowych mieszanin do 50% zawartości tlenu do zalecanej głębokości nie większej niż 40 metrów na wodach otwartych. Po właściwym wykształceniu i doświadczeniu zdobytym w ramach kursów specjalizacyjnych można poszerzyć zakres nurkowania sportowego o nurkowanie np.: pod lodem, w kawernach oraz nurkowanie dekompresyjne z limitowanym czasem dekompresji.

Nurkowanie techniczne (Technical diving, Extended Range Diving) obejmuje wszystkie rodzaje nurkowania przeznaczone do celów rekreacyjnych poza granicami sportowego nurkowania rekreacyjnego z podstawowej części kursów. Nurkowania techniczne prowadzi się przy użyciu powietrza lub mieszanin nitroxowych do 99% zawartości tlenu i czystego tlenu do nurkowania na głębokość większą niż 40 metrów na wodach otwartych. Ponadto obejmuje nurkowanie w środowisku z sufitem nad głową (Overhead Environment). Po właściwym wykształceniu i doświadczeniu zdobytym na kursach specjalizacyjnych można wykonywać nurkowania w zalanych wrakach, jaskiniach, kopalniach, nurkowania dekompresyjne z długim czasem dekompresji, nurkowanie z rebreatherem SCR / CCR - na obiegu zamkniętym oraz pół zamkniętym jednakże teraz ta dziedzina została wyodrębniona do osobnej grupy.

 

Nasze biuro podróży

Sklep internetowy

Dive Passion TV