Kurs nurkowania Rescue Diver

Kurs specjalistyczny Rescue Diverr obejmuje opanowanie umiejętności oraz wiedzy potrzebnej do zarządzania ryzykiem, efektywnego postępowania w nagłych wypadkach oraz rozwiązywania problemów w wodzie.

Trening obejmuje opanowanie umiejętności oraz wiedzy niezbędnej do zarządzania ryzykiem, efektywnego postępowania w nagłych wypadkach oraz rozwiązywania problemów w wodzie. Omówione zostaną: asysta, transport, udzielanie pomocy na powierzchni oraz ratowanie i wydobywanie zarówno płetwonurków jak i nurków bezdechowych z głębokości metodą z wykorzystaniem łodzi jak i bezpośrednio na brzeg. Kurs spełnia wymagania wstępne certyfikowanych zajęć ratowniczych dla: Instruktorów Nurkowania Bezdechowego, Asystentów Instruktora, Dive Masterów oraz Instruktorów.

Uwaga: kurs pierwszej pomocy dla dorosłych CPR (ok. cztery godziny) spełnia wymagania wstępne do otrzymania certyfikatu Płetwonurka Ratownika. Natomiast do otrzymania certyfikacji Lidera dodatkowo wymaga się ukończenia kursu pierwszej pomocy, gdzie opanowane zostanie udzielanie pierwszej pomocy z udziałem dwóch osób oraz użycie urządzeń bariery biologicznej takiej jak na przykład maska typu Pocket Mask®.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW:

    Ukończenie kursu stanowi dowód posiadania przez absolwenta umiejętności niezbędnych do kompetentnego wykonywania asysty oraz prowadzenia akcji ratunkowej na wodach otwartych, pod warunkiem, że miejsce oraz warunki nurkowe będą przybliżone do tych, które były podczas kursu.
    Certyfikat może zostać użyty przez absolwentów jako dowód zaliczenia wymagań wstępnych do następujących kursów NAUI: Asystent Treningowy, Lider, Instruktor.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Szkolenie i doświadczenie równoważne z kursem NAUI Scuba Diver
Jeżeli szkolenie udzielania pierwszej pomocy i CPR nie stanowią części oferowanego kursu, należy dostarczyć aktualne zaświadczenie o ich ukończeniu.
Wody otwarte: Przynajmniej jedne zajęcia muszą zostać wykonane na wodach otwartych. Sesja na wodach otwartych musi obejmować ćwiczenia ratowania zarówno płetwonurków jak i nurków bezdechowych.

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

Na powierzchni: rozpoznać problem oraz odpowiednio udzielić pomocy płetwonurkowi w pełnym sprzęcie lub nurkowi bezdechowemu symulującym poniższe problemy: Skurcz mięśnia, gwałtowne płytkie oddychanie, przemęczenie, objawy przed napadem paniki oraz trudności z oddychaniem (wywołane zbyt ciasną pianką, zimną wodą, itp.)
Wykonać na poziomie zadowalającym kontrolowane ratowanie płetwonurka (patrz: Szczegóły wymaganych umiejętności”) z głębokości około 6m. Wykonać należy: transport, jeden-na-jeden symulującego poszkodowanego na odległość 46m do brzegu, do lodzi lub na platformę; zdjąć sprzęt zgodnie z wymaganiami wydobycia ofiary z wody.Z pomocą asystenta, wyciągnąć nurka symulującego zanik oddechu oraz utratę przytomności z wody na krawędź brzegu, na łódź lub platformę.

WYMAGANIA AKADEMICKIE:
Omówić należy następujące zagadnienia:
Przyczyny oraz zapobieganie wypadkom związanym z nurkowaniem: przygotowywanie fizyczne oraz czynniki fizjologiczne, stres oraz czynniki psychologiczne, stres oraz rozpoznawanie syndromu paniki u siebie oraz u innych, rozpoznawanie oznak niepokoju, sprawdzenie sprzętu przed zanurzeniem, oraz tonięcia na powierzchni.

Ratownictwo nurkowe: samoratownictwo, asystowanie nurkowi, ratownictwo na powierzchni oraz na głębokościach, transportowanie nurka, oddychanie ratownicze w wodzie, techniki usuwania sprzętu, metody wydobywania na brzeg oraz na łódź, użycie tlenu oraz zastosowanie pierwszej pomocy.

Podstawowe zarządzenie wypadkami: opieka oraz prawidłowe ułożenie ofiary, dostęp do transportu ratowniczego, oraz komór dekompresyjnych, zbieranie i przekazywanie informacji, zgłaszanie wypadków, odpowiedzialność prawna oraz zasady prawne związane z wypadkami.
 

 

 

Kurs nurkowania Nitrox Diver

10-04-2019

Kurs nitrox diver to kurs dający Ci możliwość używania mieszanin powietrza wzbogaconego w tlen do max.40% O2

Czytaj więcej

Kurs nurkowania Deep Diver

12-04-2019

Kurs specjalistyczny Deep Diver to kurs daje ci wiedzę i umiejętności do planowania i wykonywania głębokich zanurzeń, minimalizując zagrożenia oraz unikając dekompresji.

Czytaj więcej

Kurs nurkowania w Suchym Skafandrze

12-04-2019

Kurs Suchy Skafander daje podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne w celu zminimalizowania ryzyka i zdobycia  doświadczenia nurkowania w suchym skafandrze, a także zachęci cię do właściwego użytkowania i utrzymania twojego...

Czytaj więcej

Kurs nurkowania Rescue Diver

12-04-2019

Kurs specjalistyczny Rescue Diverr obejmuje opanowanie umiejętności oraz wiedzy potrzebnej do zarządzania ryzykiem, efektywnego postępowania w nagłych wypadkach oraz rozwiązywania problemów w wodzie.

Czytaj więcej