Kurs Instruktora Nurkowania NAUI

Kurs Instruktora Nurkowania NAUI ma na celu przygotować przyszłych instruktorów nurkowania do efektywnego nauczania nurkowania z akwalungiem zgodnie ze Standardami Kursów Nurkowania NAUI.

KURS INSTRUKTORA NURKOWANIA NAUI

Podczas kursu ITC przyszli instruktorzy poznają efektywne metody nauczania nurkowania na bezdechu i z akwalungiem zgodnie ze Standardami Kursów Nurkowania NAUI.


Kurs ITC może być zaprezentowany w dwóch fazach.  Faza Pierwsza, nazywana Programem Treningowym Instruktorów (ITP), obejmuje wszystkie treningi szkoleniowe z wyjątkiem końcowej oceny. Podczas fazy ITP, oceniane  sa praktyczne umiejętności kandydata. Faza ITP może być prowadzona w wielu formatach, różniących się długością od tygodnia do dłuższego okresu.
Druga lub końcowa faza tak zorganizowanego kursu ITC jest nazywana IQP, podczas której Dyrektor Kursów musi być na miejscu i w czasie której wykonuje się wszystkie końcowe oceny.
Kurs gwarantuje członkom NAUI, że kandydaci, którzy otrzymują certyfikat Instruktora NAUI posiadają wiedzę, umiejętności, sprawność i postawę gwarantująca ich prawidłowe zastosowanie.

 

 


WARUNKI WSTĘPNE PRZYSTĄPIENIA DO KURSU
Ogólne. Spełniać wymagania wszystkich kursów liderskich.
Uprawnienia nurkowe. Mieć aktualne uprawnienia Asystenta Instruktora lub Divemastera NAUI; lub ukończony kurs przygotowawczy NAUI nie dawniej niż 12 miesięcy. Sprzę posiadać i być odpowiedzialnym za własny, wymagany dla instruktorów sprzęt nurkowy odpowiedni do nauczania na otwartych wodach
Doświadczenie. Mieć przynajmniej 50 zarejestrowanych nurkowań. Nurkowania powinny być zróżnicowane pod względem środowiska, głębokości i czynności.
Materiały. Popatrz do aktualnego Przewodnika Członka NAUI. Szczegółowa i aktualna lista koniecznych materiałów dla kandydatów na poszczególne rodzaje kursów ITC jest zawarta w dodatku.

ZASADY KURSU
Godziny:
    Teoretyczne - szacunkowo 75 godzin
    W wodzie - wymagane 15 godzin
    Dni na otwartych wodach:
    Wymagane jest przynajmniej trzy dni na wodach otwartych .
Ogólnie:
Kandydaci na instruktorów NAUI muszą wykazać satysfakcjonujący poziom wiedzy, umiejętności, sprawności i postawę do nauczania nurkowania na bezdechu i z akwalungiem zgodnie ze Standardami Kursów Nurkowania NAUI. Dyrektor Kursu może uznać, że pewne wymogi sprawnościowe z wymagań wstępnych kursu NAUI mogą być wykorzystane do zakwalifikowania kandydata do nadania Certyfikatu Instruktora NAUI.

WYMOGI SPRAWNOŚCIOWE
    Prezentacje ustne. Należy zaprezentować jedenaście prezentacji ustnych.
    Prezentacje w wodzie. Zaprezentować sześć ocenianych prezentacji w wodzie.
    Umiejętności nurkowe. Wykonać oceniane demonstracje w wodzie:
    Umiejętności nurkowania na bezdechu.
    Umiejętności nurkowania z akwalungiem.
    Umiejętności ratownicze. Wykonać oceniane demonstracje
    czynności ratowniczych na wodach otwartych.

 

Dlaczego warto zostać instruktorem NAUI ?

Ponieważ zdobywasz fascynujący zawód!

Po kursie instruktorskim będziesz mógł prowadzić szkolenia na następujące stopnie nurkowe oraz specjalizacje:

 • Kurs Skin Diver ( nurek bez dechowy )

 • Kurs Scuba Diver ( OWD )

 • Kurs Experienced Scuba Diver

 • Kurs Advanced Scuba Diver

 • Kurs Master Scuba Diver

 • Kurs instruktora nurkowania na bezdechu

 • Kurs asystenta instruktora

 • Kurs Divemastera

Specjalizacje:

  • Nurkowanie nocne

  • Środowisko podwodne

  • Fotografia podwodna

  • Poszukiwanie i wydobycie

  • Podwodne polowanie i zbieractwo

  • Nurek ekolog

  • Nurkowanie głębokie

  • Asystent Treningowy

  • Nurek ratownik

  • CPR

Następujące trzy kursy po spełnieniu dodatkowych wymagań i uzyskaniu zgody NAUI Poland

 • Nurek nitroxowy

 • Nurek archeolog

 • Nurek wrakowy ( eksploracja z zewnątrz )


  DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!

 

Kurs Instruktora Nurkowania NAUI

 

Kurs Instruktora Nurkowania NAUI ma na celu przygotować przyszłych instruktorów nurkowania do efektywnego nauczania nurkowania z akwalungiem zgodnie ze Standardami Kursów Nurkowania NAUI.

Czytaj więcej

Kurs instruktora nurkowania ASTD

 

Zostań instruktorem nurkowania ASTD, prężnie rozwijającej się organizacji nurkowania zrzeszającej jednej z najlepszych instruktorów nurkowania na świecie.

Czytaj więcej