Kurs divemastera NAUI

Uprawnienia Divemaster NAUI są najwyższymi uprawnieniami NAUI przed osiągnięciem poziomu Instruktora. Program ma na celu wyszkolenie doświadczonych i dobrze wyszkolonych Liderów Nurkowych do organizowania i prowadzenia bezpiecznych i atrakcyjnych  nurkowań na otwartych wodach dla nurków posiadających uprawnienia.

KURS DIVEMASTERA

Uprawnienia Divemaster NAUI są najwyższymi uprawnieniami NAUI przed osiagnięciem poziomu Instruktora. Program ma na celu wyszkolenie doświadczonych i dobrze wyszkolonych Liderów Nurkowych do organizowania i prowadzenia bezpiecznych i atrakcyjnych  nurkowań na otwartych wodach dla nurków posiadających uprawnienia.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW:
Divemaster NAUI o aktywnym statusie ma kwalifikacje do organizowania i prowadzenia nurkowań dla nurków posiadających uprawnienia, jeżeli działania nurkowe i rejon nurkowania w przybliżeniu odpowiada temu, w których Divemaster był trenowany. Dodatkowy trening, wiedza lub doświadczenie jest wymagane dla Divemasterów, którzy chcieliby organizować wysoce specjalizowane działania takie jak penetracja wraków, jaskiń, nurkowanie pod lodem lub inne nurkowania techniczne lub poznać nowe rejony
Divemaster NAUI o aktywnym statusie posiada kwalifikacje do organizowania i prowadzenia Nurkowań Stażowych NAUI (takich jak Nurek Międzynarodowy) i poświadczania odpowiednimi dokumentami i materiałami NAUI
Divemaster NAUI o aktywnym statusie posiada kwalifikacje do asystowania Aktywnemu Instruktorowi w kursach nurkowych
Jeżeli wszystkie inne wymogi są spełnione Divemaster NAUI o aktywnym statusie posiada kwalifikacje do uczestnictwa w Kursie Trenerskim Instruktorów NAUI (ITC).

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU:

Ogólnie. Spełniać wymagania wszystkich kursów liderskich.
Materiały. Skontaktuj się z Departamentem Szkolenia NAUI dla uzyskania aktualnych wymagań.
Uprawnienia nurkowe. Sugerowany minimalny poziom uprawnień to Instruktor Asystent NAUI. Kandydaci nie posiadający tych uprawnień mogą być przyjęci na szkolenie tylko, gdy spełniają następujące wymagania:
Uprawnienia:
Jako Divemaster NAUI i Nurek Ratownik NAUI lub ich odpowiedniki. Nurkowie z dokumentami potwierdzającymi ekwiwalentne doświadczenie i wyszkolenie mogą być zapisani pod warunkiem, że zdadzą egzamin pisemny Mistrza Nurkowego i Nurka Ratownika NAUI uzyskując przynajmniej 75% punktów za każdy.
Doświadczenie. Dokumentacja potwierdzająca doświadczenie nurkowe w ilości przynajmniej 25 zarejestrowanych nurkowań na otwartych wodach. Nurkowania powinny być zróżnicowane pod względem środowiska, głębokości i działań.

Umiejętności wodne. Umiejętności równoważne umiejętnością Instruktora Asystenta NAUI. Jeżeli kandydat nie posiada jeszcze uprawnień Instruktora Asystenta powinny być ocenione umiejętności ze Standardów Instruktora Asystenta.

ZASADY KURSU:
Godziny
Teoretyczne – około 20 godzin.
W wodzie – wymaganych jest 10 godzinKurs divemastera NAUI

12-04-2019

Uprawnienia Divemaster NAUI są najwyższymi uprawnieniami NAUI przed osiągnięciem poziomu Instruktora. Program ma na celu wyszkolenie doświadczonych i dobrze wyszkolonych Liderów Nurkowych do organizowania i prowadzenia bezpiecznych i atrakcyjnych  nurkowań...

Czytaj więcej