Kurs nurkowania Sidemount Diver

Kurs NAUI Sidemount Diver zapewnia wiedzę i umiejętności potrzebne do minimalizacji ryzyka podczas prowadzenia nurkowania na wodach otwartych w konfiguracji z dwoma butlami bocznymi w nurkowaniach bez wymaganych przystanków dekompresyjnych

Dowiesz się, o planowaniu nurkowania, w tym ograniczeń w oparciu o: zużycie gazu, ekspozycje toksyczności tlenowej i narkozy gazów obojętnych na podstawie głębokości i czasu w granicach bez dekompresji oraz odpowiedniej nawigacji podczas planowanego nurkowania. Po pomyślnym ukończeniu kursu NAUI Sidemount Diver będziesz uprawniony do samodzielnego nurkowania w tej konfiguracji w warunkach nie gorszych niż na kursie.
    

WYMAGANIA WSTĘPNE KURSU:

    Wykłady - około 4 godziny
    NURKOWANIE NA WODACH OTWARTYCH: minimum dwa
    WIEK: minimum 18 lat
    CERTYFIKACJA: Minimum Intro to Technical Diving lub równoważny.
    Min 25 zalogowanych nurkowańKurs nurkowania Intro to Technical Divin…

12-04-2019

Kurs nurkowy NAUI Wprowadzenie do Nurkowania Technicznego (Intro to Tech) wprowadza nurków rekreacyjnych do rygorów i dyscypliny nurkowań technicznych

Czytaj więcej

Kurs nurkowania Sidemount Diver

12-04-2019

Kurs NAUI Sidemount Diver zapewnia wiedzę i umiejętności potrzebne do minimalizacji ryzyka podczas prowadzenia nurkowania na wodach otwartych w konfiguracji z dwoma butlami bocznymi w nurkowaniach bez wymaganych przystanków dekompresyjnych

Czytaj więcej

Kurs Technical Decompression Diver

12-04-2019

Kurs NAUI Nurka Dekompresyjnego ma dostarczyć uczestnikom praktyczna wiedzę na temat teorii, metod i procedur w nurkowaniu dekompresyjnym o planowanych przystankach.

Czytaj więcej

Kurs nurkowania Helitrox Diver

12-04-2019

Kurs NAUI Helitrox Diver zapewnia szkolenie i nabycie doświadczenia niezbędnego , aby zrozumieć zagrożenia związane z wykorzystaniem EANx wzbogaconego helem do nurkowania do głębokości nie przekraczającej 46 m

Czytaj więcej

Kursy nurkowania Trimix Diver

12-04-2019

Kurs NAUI Nurka Trimixowego dostarcza nurkowi wiedzy i umiejętności potrzebnej do zminimalizowania ryzyka związanego z użyciem mieszanin gazowych Tri-mix bazujących na helu do nurkowań o maksymalnej głębokości 61msw wymagających dekompresji...

Czytaj więcej