Kurs Technical Decompression Diver

Kurs NAUI Nurka Dekompresyjnego ma dostarczyć uczestnikom praktyczna wiedzę na temat teorii, metod i procedur w nurkowaniu dekompresyjnym o planowanych przystankach.

Jako część kursu, uczniowie zaplanują i przeprowadzą standardowe nurkowanie dekompresyjne nie przekraczające maksymalnej głębokości 40msw. Należy przedstawić wymagania, co do sprzętu i jego konfiguracji NTEC, mieszaniny gazów do dekompresji (łącznie z tlenem) oraz techniki dekompresyjne. (Kurs ten może być łączony z kursem Nurka Technicznego EANx lub Nurka Helitrox. W celu uzyskania uprawnień kurs taki obejmuje trzy dodatkowe nurkowania na wodach otwartych).

KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW

            Po pomyślnym ukończeniu kursu absolwenci są uważani za kompetentnych do planowania i wykonywania nurkowań do maksymalnej głębokości 40msw i wymagających dekompresji z użyciem powietrza i mieszanek EANx od 28%+ do 100% tlenu bez bezpośredniego nadzoru pod warunkiem, że działania nurkowe i obszary nurkowania w przybliżeniu odpowiadają tym, w których odbywał się trening.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU

    Minimalny wiek 18 lat.
    Minimalne uprawnienia: Mistrz Nurkowania NAUI (NAUI Master Scuba Diver), Introduction  to Technical Diving lub równoważne.
    50 udokumentowanych nurkowań w tym min. 15 z uzyciem EANx.

ZASADY KURSU

    Godziny teoretyczne – około dwunastu.
    Nurkowania na otwartych wodach – siedem (żadne nurkowania nie mogą przekroczyć 40msw.

Maksymalna głębokość treningowa nie może przekraczać 40msw jeżeli kurs nie jest połączony z innym kursem obejmującym nurkowanie na większe głębokości jako integralną część połączonych kursów.

Kurs nurkowania Intro to Technical Divin…

12-04-2019

Kurs nurkowy NAUI Wprowadzenie do Nurkowania Technicznego (Intro to Tech) wprowadza nurków rekreacyjnych do rygorów i dyscypliny nurkowań technicznych

Czytaj więcej

Kurs nurkowania Sidemount Diver

12-04-2019

Kurs NAUI Sidemount Diver zapewnia wiedzę i umiejętności potrzebne do minimalizacji ryzyka podczas prowadzenia nurkowania na wodach otwartych w konfiguracji z dwoma butlami bocznymi w nurkowaniach bez wymaganych przystanków dekompresyjnych

Czytaj więcej

Kurs Technical Decompression Diver

12-04-2019

Kurs NAUI Nurka Dekompresyjnego ma dostarczyć uczestnikom praktyczna wiedzę na temat teorii, metod i procedur w nurkowaniu dekompresyjnym o planowanych przystankach.

Czytaj więcej

Kurs nurkowania Helitrox Diver

12-04-2019

Kurs NAUI Helitrox Diver zapewnia szkolenie i nabycie doświadczenia niezbędnego , aby zrozumieć zagrożenia związane z wykorzystaniem EANx wzbogaconego helem do nurkowania do głębokości nie przekraczającej 46 m

Czytaj więcej

Kursy nurkowania Trimix Diver

12-04-2019

Kurs NAUI Nurka Trimixowego dostarcza nurkowi wiedzy i umiejętności potrzebnej do zminimalizowania ryzyka związanego z użyciem mieszanin gazowych Tri-mix bazujących na helu do nurkowań o maksymalnej głębokości 61msw wymagających dekompresji...

Czytaj więcej