Kurs nurkowania Helitrox Diver

Kurs NAUI Helitrox Diver zapewnia szkolenie i nabycie doświadczenia niezbędnego , aby zrozumieć zagrożenia związane z wykorzystaniem EANx wzbogaconego helem do nurkowania do głębokości nie przekraczającej 46 m

które może wymagać niezbędnej dekompresji z wykorzystaniem mieszaniny EANx  i / lub tlenu.

Tematy poruszone w szkoleniu to m.in. toksyczność tlenu i ograniczenia wywoływane narkozą azotową; planowanie awaryjne w tym problem pominięcia przystanku dekompresyjnego, choroby dekompresyjnej i awarii sprzętu; procedury awaryjne; techniki zanurzania i wynurzania; techniki zmiennej prędkości wynurzania i deep stopów; dekompresji przy linie i swobodnej w toni; nurkowanie ze wsparciem z brzegu lub łodzi, lokalizacja komór hiperbarycznych; i Konfiguracja techniczna NAUI - ( NTEC ).
    

WARUNKI WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU HELITROX:

    Minimalny wiek 18 lat.
     Co najmniej 50 zarejestrowanych nurkowań w tym przynajmniej 10 na Nitrox.
     Posiadanie uprawnień Nurka EANx NAUI i Nurka Głębokościowego –Deep Diver lub odpowiedników.

 ZASADY KURSU

    Godziny w klasie – około osiem.
    Nurkowania na otwartych wodach – cztery. Głębokości treningowe nie mogą przekraczać 46msw. Żadne nurkowanie nie powinno przekraczać 18msw dopóki uczeń nie wykaże się satysfakcjonującą znajomością konfiguracji sprzętu i zarządzania podczas nurkowania ocenianego na wodach otwartych. Przynajmniej cztery nurkowania powinny być wykonane przy użyciu mieszanin Helitrox ( 26% O2/17% He), z których przynajmniej jedno musi być nurkowaniem powtórzeniowym.

SPRZĘT:

Wymagany jest następujący sprzęt dla każdego studenta poza tym, który jest wymieniony w „Zasadach Prowadzenia Kursów Nurkowania Technicznego”.

     Analizator tlenu, analizator helu (może być dostarczony lub wynajęty na czas trwania kursu).
     Komputery powietrzne i EANx mogą być używane jako mierniki głębokości i czasu oraz do planowania nurkowania.
     Linki kontaktowe i inne zależnie od warunków w rejonie nurkowania.
     Szpulka z liną opustową do wynurzania i worek wypornościowy o nośności przynajmniej 23 kg.
    Lina opustowa odpowiednia do maksymalnej planowanej głębokości, i dodatkowe linki indywidualne.

Podstawowe i zapasowe źródło światła w zależności  od warunków w rejonie nurkowania.

Kurs nurkowania Intro to Technical Divin…

12-04-2019

Kurs nurkowy NAUI Wprowadzenie do Nurkowania Technicznego (Intro to Tech) wprowadza nurków rekreacyjnych do rygorów i dyscypliny nurkowań technicznych

Czytaj więcej

Kurs nurkowania Sidemount Diver

12-04-2019

Kurs NAUI Sidemount Diver zapewnia wiedzę i umiejętności potrzebne do minimalizacji ryzyka podczas prowadzenia nurkowania na wodach otwartych w konfiguracji z dwoma butlami bocznymi w nurkowaniach bez wymaganych przystanków dekompresyjnych

Czytaj więcej

Kurs Technical Decompression Diver

12-04-2019

Kurs NAUI Nurka Dekompresyjnego ma dostarczyć uczestnikom praktyczna wiedzę na temat teorii, metod i procedur w nurkowaniu dekompresyjnym o planowanych przystankach.

Czytaj więcej

Kurs nurkowania Helitrox Diver

12-04-2019

Kurs NAUI Helitrox Diver zapewnia szkolenie i nabycie doświadczenia niezbędnego , aby zrozumieć zagrożenia związane z wykorzystaniem EANx wzbogaconego helem do nurkowania do głębokości nie przekraczającej 46 m

Czytaj więcej

Kursy nurkowania Trimix Diver

12-04-2019

Kurs NAUI Nurka Trimixowego dostarcza nurkowi wiedzy i umiejętności potrzebnej do zminimalizowania ryzyka związanego z użyciem mieszanin gazowych Tri-mix bazujących na helu do nurkowań o maksymalnej głębokości 61msw wymagających dekompresji...

Czytaj więcej