Kursy nurkowania Trimix Diver

Kurs NAUI Nurka Trimixowego dostarcza nurkowi wiedzy i umiejętności potrzebnej do zminimalizowania ryzyka związanego z użyciem mieszanin gazowych Tri-mix bazujących na helu do nurkowań o maksymalnej głębokości 61msw wymagających dekompresji i używania mieszanin EANx i/lub tlenu podczas dekompresji.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTÓW

            Po pomyślnym ukończeniu kursu absolwenci są uważani za kompetentnych do planowania i wykonywania technicznych nurkowań, które wymagają dekompresji i używania mieszanin gazów do oddychania bazujących na helu typu Tri-mix oraz EANx lub/i tlenu do dekompresji bez nadzoru do głębokości nie przekraczających 61 msw pod warunkiem, że działania nurkowe i warunki odpowiadają w przybliżeniu tym, w których odbywał się trening.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW

    Wiek minimum 18 lat.
    Uprawnienia minimum Kurs Technik Dekompresyjnych (NAUI Technical Decompression Diver) lub równoważne.
    Przynajmniej 100 udokumentowanych nurkowań, z których 20 musi z użyciem technik dekompresyjnych.

    

ZASADY KURSU:

    Godziny teoretyczne – około18.
    Nurkowania na otwartych wodach – osiem (żadne nurkowania nie mogą przekroczyć 130 fsw (40 msw) dopóki uczeń nie wykaże się satysfakcjonującą  umiejętnością zarządzania i konfiguracji sprzętu podczas nurkowań z asystą na otwartych wodach
    Dwa nurkowania muszą być płytsze niz 46 msw z maksimum 25 min czasu dekompresyjnego.
    Dwa nurkowania muszą być głębsze niż 46 msw, ale nie mogą przekraczać 61 msw z wymaganym czasem dekompresji nie większym niz 40min .

SPRZĘT:

Następujący sprzęt jest wymagany dla każdego studenta poza tym wymaganym w „Zasadach Mających Zastosowanie we Wszystkich Kursach Certyfikacyjnych NAUI – Sprzęt:”

    Głębokościomierz i czasomierz oraz zapas.
    Można używać komputerów nurkowych mieszankowych (Hel i EAN) jako urządzeń do pomiaru czasu i głębokości.
    Różne rodzaje lin zależnie od warunków w rejonie nurkowania.
    Kołowrotek i lina do wynurzania oraz bojka o minimalnym udźwigu 23 kg,
    Inne liny wymagane przez dane miejsce nurkowe.Kurs nurkowania Intro to Technical Divin…

12-04-2019

Kurs nurkowy NAUI Wprowadzenie do Nurkowania Technicznego (Intro to Tech) wprowadza nurków rekreacyjnych do rygorów i dyscypliny nurkowań technicznych

Czytaj więcej

Kurs nurkowania Sidemount Diver

12-04-2019

Kurs NAUI Sidemount Diver zapewnia wiedzę i umiejętności potrzebne do minimalizacji ryzyka podczas prowadzenia nurkowania na wodach otwartych w konfiguracji z dwoma butlami bocznymi w nurkowaniach bez wymaganych przystanków dekompresyjnych

Czytaj więcej

Kurs Technical Decompression Diver

12-04-2019

Kurs NAUI Nurka Dekompresyjnego ma dostarczyć uczestnikom praktyczna wiedzę na temat teorii, metod i procedur w nurkowaniu dekompresyjnym o planowanych przystankach.

Czytaj więcej

Kurs nurkowania Helitrox Diver

12-04-2019

Kurs NAUI Helitrox Diver zapewnia szkolenie i nabycie doświadczenia niezbędnego , aby zrozumieć zagrożenia związane z wykorzystaniem EANx wzbogaconego helem do nurkowania do głębokości nie przekraczającej 46 m

Czytaj więcej

Kursy nurkowania Trimix Diver

12-04-2019

Kurs NAUI Nurka Trimixowego dostarcza nurkowi wiedzy i umiejętności potrzebnej do zminimalizowania ryzyka związanego z użyciem mieszanin gazowych Tri-mix bazujących na helu do nurkowań o maksymalnej głębokości 61msw wymagających dekompresji...

Czytaj więcej