Kurs nurkowania Experienced Diver

Kurs ED jest następnym kursem, który pozwala nurkom ASTD AOWD zyskanie głębszej wiedzy i pod nadzorem dodatkowego praktycznego doświadczenia w wodach otwartych.2.Kurs kwalifikuje do nurkowania z wykorzystaniem powietrza do maksymalnej głębokości 40 metrów na wodach otwartych, co jest maksymalną głębokością dla nurkowań sportowych.3.Kurs uprawnia do nurkowania dekompresyjnego w środowisku bez przeszkód ograniczających wyjście z wody -strop.

Wymagania wstępne:

Kwalifikacje ASTD Advanced Open Water Diver (ASTD **) Zaawansowany nurek lub równoważne kwalifikacje (AOWD dla RSTC, nurek CMAS P **, lub NAUI AOWD itp.).

Minimalna granica wiekowa wynosi 18 lat.
Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
Minimalnie 30 nurkowań z czego 15 nurkowań do głębokości między 20 a 30 metrów.
Wymagane wyposażenie:
1.Sprzęt powinien być zawsze odpowiedni do warunków, w których odbywa się szkolenie.
2.Co najmniej pojedyncza butla ze sprężonym powietrzem z podwójnym zaworem, dwa automaty oddechowe -regulatory -skonfigurowane jako główny i zapasowy. Urządzenie wskazujące ciśnienie w butli (np. wodoszczelny manometr). Kompensator wyporności BCD. Zalecane jest aby pierwszy stopień automatu (regulatora) głównego był połączony z drugim stopniem automatu wężem o długości 150-210 cm (5-7 stóp).
3.Sprzęt powinien być zawsze odpowiedni do warunków, w których odbywa się szkolenie.
4.Zalecana konfiguracja to zestaw dwubutlowy z połączonymi butlami.
5.Zalecane jest korzystanie z zapasowego środka wyporu (suchy skafander itp).
6.Boja dekompresyjna i szpulka.

Zawartość kursu:
Teoria jest podana w podręczniku oraz prezentacji Experienced Diver Doświadczony nurek (ASTD ***).
2.Praktyczna część kursu musi obejmować minimalnie 120 minut czasu dennego (bottom time) podczas minimalnie 4 nurkowań na wodach otwartych.
Co najmniej 2 nurkowania muszą się odbyć
na głębokość między 30 a 40 metrów.
3.Przynajmniej jedno nurkowanie musi być zaplanowane oraz odbyte jako dekompresyjne
4.Kurs kończy się egzaminem ustnym albo pisemnym testem.

 

Podstawowy kurs nurkowania

10-04-2019

Podstawowy kurs nurkowania NAUI Scuba Diverto kurs przeznaczony dla osób które chcą rozpocząć przygodę z nurkowaniem. W trakcie kursu kładziemy nacisk na jak najlepsze przygotowanie osoby uczestniczącej w podstawowym kursie...

Czytaj więcej

Zaawansowany Kurs Nurkowania

10-04-2019

Kurs Advanced Scuba Diver stanowi kontynuację szkolenia dla certyfikowanych nurków. Zaprojektowany jest tak, aby w przyjemny sposób i pod stałym nadzorem instruktora zapewnić kursantom nowe doświadczenia nurkowe, tak by po...

Czytaj więcej

Kurs nurkowania Adapitve Scuba Diver

10-04-2019

Program szkolenia NAUI dla osób niepełnosprawnych, pozwala uzyskać referencje nurkowe, osobom których stopień niepełnosprawności nie pozwala osiągnąć umiejętności z poziomu podstawowego kursu nurkowania.

Czytaj więcej

Kurs nurkowania Master Scuba Diver

10-04-2019

Kurs Master Scuba Diver jest przeznaczony dla osób, które pragną poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę w stopniu mistrzowskim. Kurs przeznaczony jest dla osób które myślą o zostaniu w przyszłości liderem...

Czytaj więcej

Podstwaowy kurs nurkowania ASTD

08-05-2019

Podstawowy kurs nurkowania ASTD to kurs nurkowania który dostarcza studentowi odpowiedniej wiedzy i umiejętności, by po jego ukończeniu mógł bezpiecznie wykonywać nurkowania do maksymalnej głębokości 20 m. W trakcie kursu...

Czytaj więcej

Zaawansowany kurs nurkowania ASTD

08-05-2019

Kurs AOWD ASTD jest następnym kursem, który pozwala nurkom ASTD OWD zyskanie głębszej wiedzy i pod nadzorem dodatkowego, praktycznego doświadczenia w wodach otwartych. Kurs kwalifikuje do nurkowania z wykorzystaniem powietrza do...

Czytaj więcej

Kurs nurkowania Experienced Diver

08-05-2019

Kurs ED jest następnym kursem, który pozwala nurkom ASTD AOWD zyskanie głębszej wiedzy i pod nadzorem dodatkowego praktycznego doświadczenia w wodach otwartych.2.Kurs kwalifikuje do nurkowania z wykorzystaniem powietrza do maksymalnej...

Czytaj więcej