Kursy nurkowania technicznego

Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje, oczekujesz specjalistycznego treningu , chcesz nurkować głębiej, używać mieszanin trimixowych ten dział jest dla Ciebie. Zapraszamy na kursy nurkowania technicznego na wszystkich poziomach. 

INTRO TO TECHNICAL DIVING

Kurs nurkowy NAUI Wprowadzenie do Nurkowania Technicznego (Intro to Tech) wprowadza nurków rekreacyjnych do rygorów i dyscypliny nurkowań technicznych, i jest to świetny kurs przygotowawczy, jeśli kandydat rozważa rozpoczęcie przygody z nurkowaniami technicznymi takimi jak np. nurkowania w jaskiniach lub nurkowań z wymaganymi przystankami dekompresyjnymi. Szkolenia techniczne są dla Ciebie jeżeli jesteś zainteresowy uproszczeniem konfiguracji sprzętu i uzyskania maksymalnej wydajności i bezpieczeństwa nurkowania

 

Kurs NAUI Sidemount Diver

zapewnia wiedzę i umiejętności potrzebne do minimalizacji ryzyka podczas prowadzenia nurkowania na wodach otwartych w konfiguracji z dwoma butlami bocznymi w nurkowaniach bez wymaganych przystanków dekompresyjnych.

 

 

 

 

Kurs NAUI Nurka Dekompresyjnego
ma dostarczyć uczestnikom praktyczna wiedzę na temat teorii, metod i procedur w nurkowaniu dekompresyjnym o planowanych przystankach. Jako część kursu, uczniowie zaplanują i przeprowadzą standardowe nurkowanie dekompresyjne nie przekraczające maksymalnej głębokości 40msw. Należy przedstawić wymagania, co do sprzętu i jego konfiguracji NTEC, mieszaniny gazów do dekompresji (łącznie z tlenem) oraz techniki dekompresyjne. (Kurs ten może być łączony z kursem Nurka Technicznego EANx lub Nurka Helitrox. W celu uzyskania uprawnień kurs taki obejmuje trzy dodatkowe nurkowania na wodach otwartych).
 

 Kurs NAUI Helitrox Diver

zapewnia szkolenie i nabycie doświadczenia niezbędnego , aby zrozumieć zagrożenia związane z wykorzystaniem EANx wzbogaconego helem do nurkowania do głębokości nie przekraczającej 46 msw, które może wymagać niezbędnej dekompresji z wykorzystaniem mieszaniny EANx i / lub tlenu.

 

 

 

Kurs NAUI Nurka Trimixowego

dostarcza nurkowi wiedzy i umiejętności potrzebnej do zminimalizowania ryzyka związanego z użyciem mieszanin gazowych Tri-mix bazujących na helu do nurkowań o maksymalnej głębokości 61msw wymagających dekompresji i używania mieszanin EANx i/lub tlenu podczas dekompresji.

 

 
 

Ektreme Exposure Diver ( Full trimix )

Kurs NAUI Nurkowania w Ekstremalnych Ekspozycjach dostarcza nurkowi wiedzy i umiejętności potrzebnych do zminimalizowania ryzyka związanego nurkowaniem na głębokościach poniżej 61 msw przy wykorzystaniu  Trimixowych mieszanin helowych, mieszanin hipoksycznych, mieszanin Helowo-EANx i EANx jako gazów podróżnych i EANx i tlenu do dekompresji.