Specjalizacje

Ukończyłeś podstawowy lub zaawansowany kurs nurkowania.Zapraszamy Cię do dalszego szkolenia i podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

Kurs Nitrox Diver

W trakcie kursu nurek zdobędzie wiedzę i informacje potrzebne do bezpiecznego używania powietrza wzbogaconego tlenem – EANx. Kurs można prowadzić jako specjalistyczny kurs samodzielny, gdy kursanci posiadają już certyfikat nurkowy lub jako dodatkowy trening poszerzający umiejętności w trakcie innego certyfikowanego kursu NAUI, np. NUREK NAUI - SCUBA DIVER.
   

Kurs Suchy Skafander


daje podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne w celu zminimalizowania ryzyka i zdobycia  doświadczenia nurkowania w suchym skafandrze, a także zachęci cię do właściwego użytkowania i utrzymania twojego suchego skafandra.

 

   

Kurs Deep Diver

W trakcie kursu nurek zdobędzie wiedze i umiejętności potrzebne do planowania oraz wykonywania głębokich zanurzeń, minimalizując zagrożenia oraz unikając potrzeby przeprowadzenia fazy dekompresyjnej. Poprzez nurkowanie głębokie rozumie się zanurzenia na głębokości miedzy 18 a 40 metrów. Po kursie uzyskuje sie uprawnienia do nurkowań do maksymalnej głębokości 40m.

   

Kurs pierwszej pomocy

ma na celu nauczenie studenta zasad prawidłowego udzielania  pierwszej pomocy. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób ( nie jest wymagana żadna certyfikacja nurkowa ) Kurs skałda się z dwóch częśc: I teoretyczna i druga praktyczna ( ćwiczenia z uzyciem fantoma itp )